Menu

Om Djupdal

 

Kulinarisk matkväll samt underhållning i skolanDjupdals by är belägen ca 17 km fågelvägen VSV från Vilhelmina kyrka och på Blaikfjällets östra sida. Byn har en vidsträckt utsikt och med fri sikt till Vilhelmina och andra byar.

Djupdal upplevde sin glansperiod under mitten av 1900 talet. Då fanns 18 småbruk och hemman med djurhållning och drygt 130 innevånare. I byn fanns två affärsfilialer, post, telegraf- och telefonstation, skola, kafé, föreningshus, badstuga, missionshus, ett mindre väveri, kvarn, såg, tröskverk och spånhyvel. Den kalkrika norra delen av Baktoberget gav dessutom underlag för en mindre industri. 

Under 1960-talet ändrades förutsättningarna för byns fortlevnad. Den ökade mekaniseringen inom bl.a. skogsbruket innebar att det blev ont om arbete och många flyttade in till tätorterna och tog arbete där.

Men under de senaste åren har utvecklingen vänt och i dag utgörs befolkningen av ett 17-tal åretruntboende och ungefär 37 st. fritidsboende. Byns skola utgör även idag samlingspunkten för byns innevånare och här ordnas det med olika arrangemang till de boendes trevnad och för byns fortsatta utveckling.

Mer om Djupdals historia