Menu

För våra medlemmar:

Intresseförening

 

Djupdals Intresseföreningen bildades 2006 med syfte att: Bevaka och tillvarata Djupdals intressen samt aktivt verka för byns bevarande och utveckling, dokumentera byns historia, skapa möjligheter för alla som bor i eller på annat sätt har intresse i eller anknytning till Djupdal, Backe och Surberget att träffas, umgås och utbyta erfarenheter.

 

Föreningens Adress:

Djupdals Intresseförening

Birgitta Nilsson
Fjällgatan 22
912 30 Vilhelmina

 

 

 

Ordförande

Rolf Lönnberg
Videvägen 27
912 33 Vilhelmina

 

Vice ordförande

Erik Stenvall 

Museigatan 13

912 33 Vilhelmina

 

Kassör 

Birgitta Nilsson
Fjällgatan 22
912 30 Vilhelmina 

 

Sekreterare

Helena Lönnberg
Videvägen 27
912 33 Vilhelmina

 

Ledamot

Björn Nilsson
Djupdal 13
912 91 Vilhelmina

 

 

Styrelse suppleant

Karina Thörgersen

Djupdal 2

91299 Vilhelmina

 

Revisor

Catharina Fahlén
Örtstigen 3
912 33 Vilhelmina

 

Revisor

Gunilla Nilsson
Djupdal 13
912 91 Vilhelmina

 

Valberedning

Sabina Thörgersen

Fjällgatan 23

912 33 Vilhelmina

För våra medlemmar:

>