Menu

För våra medlemmar:

Intresseförening

 

Djupdals Intresseföreningen bildades 2006 med syfte att: Bevaka och tillvarata Djupdals intressen samt aktivt verka för byns bevarande och utveckling, dokumentera byns historia, skapa möjligheter för alla som bor i eller på annat sätt har intresse i eller anknytning till Djupdal, Backe och Surberget att träffas, umgås och utbyta erfarenheter.

 

Föreningens Adress:

Djupdals Intresseförening
c/o Ulla-Britt Barruk
Djupdal 6
912 91 Vilhelmina

Telefon: 0940 - 290 27

Kontakta oss via e-post

 

Ordförande

Sune Edman
Djupdal 61
912 91 Vilhelmina
Telefon: 0940 - 290 50

 

Vice ordförande

Rolf Lönnberg
Videvägen 27
912 33 Vilhelmina

 

Kassör 

Ulla-Britt Barruk
Djupdal 6
912 91 Vilhelmina

 

Sekreterare

Birgit Edman
Djupdal 61
912 91 Vilhelmina

 

Ledamot

Kurt Wennerberg
Djupdal 6
912 91 Vilhelmina

 

Ledamot

Birgitta Nilsson
Fjällgatan 22
912 30 Vilhelmina 

 

Styrelse suppleant

Björn Nilsson
Djupdal 13
912 91 Vilhelmina

 

Styrelse suppleant

Kaj Sund
Djupdal 42
912 91 Vilhelmina

 

Revisor

Catharina Fahlén
Örtstigen 3
912 33 Vilhelmina

 

Revisor

Gunilla Nilsson
Djupdal 13
912 91 Vilhelmina

 

Revisor suppleant

Helena Lönnberg
Videvägen 27
912 33 Vilhelmina

För våra medlemmar:

>